Trang cộng tác viên

[affiliates_is_not_affiliate]

Vui lòng đăng nhập vào trang Cộng tác viên, Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký bên dưới

[affiliates_login_redirect]

[affiliates_registration]
[/affiliates_is_not_affiliate]

[affiliates_is_affiliate]

Chào mừng bạn. Ở đây bạn có thể tìm thấy thông tin về cộng tác viên và thu nhập của bạn.

Thông tin cộng tác viên

[affiliates_fields]

Link giới thiệu

Link giới thiệu của bạn:
[affiliates_url]

Sử dụng mã này để nhúng liên kết đơn vị liên kết của bạn:
<a href="[affiliates_url]">Affiliate link</a>

Mẹo: Bạn nên thay đổi liên kết Liên kết văn bản thành một thứ hấp dẫn hơn.

Hoạt động giới thiệu

Tổng tiền kiếm được

Hoa hồng đang chờ duyệt

[affiliates_referrals show=”total” status=”accepted”]

Hoa hồng đã trả

[affiliates_referrals show=”total” status=”closed”]

Số lượng giới thiệu thành công

  • Chờ duyệt: [affiliates_referrals status=”accepted”]
  • Đã trả: [affiliates_referrals status=”closed”]

Thu nhập hàng tháng

[affiliates_earnings]
[affiliates_logout]
[/affiliates_is_affiliate]