Bụng trướng đầy, đại tiểu tiện khó, sườn bên phải, bên trái sưng đau

You may also like...

Trả lời

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
CÙNG NHAU KIẾM TIỀN

Đăng ký tham gia chương trình cùng nhau kiếm tiền với chúng tôi